Koning Cortex: de linker hemisfeer. Het deel van het brein dat alleen weet wat je hem vertelt, bezig is met de toekomst zekerstellen en alles categoriseert in goed of fout, ja of nee…

De behoefte aan zekerheid en veiligheid, maar zeker ook de psychologie die ons heeft gedreven naar het idee “Ik denk dus ik ben”, heeft de linker bewustzijnsmodus tot koning gekroond. Dat betekent dat we structureel binnen ons bewustzijn de kant die niet verbaal is, de rechter modus, onderdrukken uit angst niet ‘zeker’ te zijn.

De rechter helft van de cortex heeft het vermogen oke te zijn met niet weten en nieuwsgierigheid te bezitten, er is ruimte voor andere inzichten en ruimte om meer inter-systemisch en breder te denken. Eigenschappen die we vandaag de dag vooral missen in de maatschappij en onze cultuur. Maar als we dit dan weten, hoe komt het dat er barweinig verandert?

Het integreren van de twee modi zodat de balans wordt hervonden is een van de doelen tijdens elke vorm van therapie als je het in vrije tekst zou uitleggen. De manier om bilaterale integratie te bewerkstelligen is alleen nauwelijks terug te vinden in reguliere, cognitieve therapieen omdat het doel uiteindelijk weten en verklaren is.

Therapeuten zijn ook geneigd (en leren dit ook) heel analytisch (diagnostisch) plaats te nemen tegenover een persoon en hun rechter modus uit te schakelen. Dit komt vooral omdat de huidige, reguliere psychologie gebaseerd is op de linker bewustzijnsmodus en dus elke andere vorm van bewustzijn, dus ook het onderbewustzijn, en haar therapieen afwijst (rigiditeit).

Dit is waar we in vast komen te zitten omdat alles wordt georganiseerd op ‘logica’ en controle, op definiëring en categorisering. Het doet de mens zeer weinig recht aangezien we grotendeels niet lineair zijn en het vertrouwen in chaos, biologisch ‘weten’ is waar we vandaan worden getrokken.

Doel zou zijn beide modi te integreren zodat ze elkaar kunnen ondersteunen om de balans te bereiken en met flexibiliteit beide aan te spreken. Bilaterale integratie zorgt voor interpersoonlijke integratie: veilige connectie.

Overheersing linker modus: rigiditeit
Overheersing rechter modus: chaos

Neem contact op

“Trauma bepaalt hoe jij vanuit overleving NU in het leven functioneert”

Nikki Nooteboom