Privacybeleid traumatherapeut2023-11-15T16:05:59+01:00

 

PRIVACYBELEID Centrum voor Trauma Informed Care

Centrum voor Trauma Informed Care, officieel gevestigd aan de Chasséstraat 29 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:

Eenmanszaak Centrum voor Trauma Informed Care
De Savornin Lohmanlaan 150
2566AT Den Haag

www.traumatherapeut.eu
www.traumainformedtraining.nl

Ingeschreven bij de KvK Den Haag onder nummer 83217878

Danika Kim (Nikki) Nooteboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Centrum voor Trauma Informed Care. Zij is te bereiken via info@traumatherapeut.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum voor Trauma Informed Care verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@traumatherapeut.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Centrum voor Trauma Informed Care verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Centrum voor Trauma Informed Care analyseert jouw gedrag minimaal op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Centrum voor Trauma Informed Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum voor Trauma Informed Care) tussen zit.

Centrum voor Trauma Informed Care gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen waar jouw gegevens in gebruikt worden:

 • Zoom voor de online sessies
 • Moneybird voor de facturatie
 • Tekstverwerkingsprogramma Mac
 • Mailprogramma Mail Mac
 • Het dossier wordt uitsluitend offline bewaard; in print en op 2 harde schijven (2 kopieën, backup)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centrum voor Trauma Informed Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, adres > 2 jaar > mocht je binnen 2 jaar terugkomen naar mij, dan kan ik gegevens raadplegen
 • Dossier > 2 jaar > mocht je binnen 2 jaar terugkomen naar mij, dan kan ik gegevens raadplegen

Delen van persoonsgegevens met derden

Centrum voor Trauma Informed Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook zullen we, maar uitsluitend na schriftelijke toestemming van jou, persoonsgegevens en algemene onderdelen uit het dossier (dus geen details) delen met andere partijen zoals huisarts, psycholoog, psychiater, kliniek e.d.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Centrum voor Trauma Informed Care gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees alles over het Cookie-beleid op deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centrum voor Trauma Informed Care en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en/of dossier die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@traumatherapeut.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), kaartnummer en identificatienummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

De algemene voorwaarden vind je hier

 

Titel

Ga naar de bovenkant